Paryžiaus taikos konferencija

Dar žr. Pirmasis pasaulinis karas

Paryžiaus taikos konferencijos tikslas - paruošti sutartis su karą pralaimėjusiomis valstybėmis: Vokietija, Turkija, Bulgarija, Vengrija, Austrija.

Versalio taikos sutartis su Vokietija (1919 m.)

 • Pripažinta karo sukėlėja ir kaltininke.
 • Turėjo mokėti reparacijas.
 • Atimtos visos kolonijos (pasidalina Prancūzija ir Anglija).
 • Atskirti Rytprūsiai.
 • Negalėjo turėti didesnės nei 100 tūkst. kariuomenės.
 • Draudžiama vystyti karinę pramonę.
 • Kairysis Reino krantas buvo demilitarizuotas.
 • Elzasas ir Lotaringija sugrąžinti Prancūzijai.
 • Negali susijungti su Austrija.
 • Saro anglies baseinas perduotas Prancūzijai 15-ai metų.
 • Atskirtas Klaipėdos kraštas (1919 - 1923 m.)

Teritoriniai pokyčiai

 • Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija - susikuria iš Rusijos.
 • Čekoslovakija ir Jugoslavija - naujos valstybės susikūrusios iš Austrijos-Vengrijos.
 • Austrija, Vengrija tampa dviem atskirom valstybėm.
 • Besarabija prijungta prie Rumunijos.
 • Lenkija gauna „koridorių“.

Kiti įvykiai

 • 1919 m. - įkurta Tautų Sąjunga (inicijuoja JAV, bet pačiai sąjungai ji nepriklausė)
 • 20 a. 3 dešimtmetis - Lietuva įstojo į Tautų Sąjungą (parlamentiniu laikotarpiu).
 • 1919 m. - Vilsono 14 punktų programa - jos pagrindu pasirašytos visos taikos sutartys.
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki