Balsės i, u, y, ū veiksmažodinės kilmės daiktavardžių šaknyse

:!: Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu.

Daiktavardžiai, padaryti iš veiksmažodžių, vadinami veiksmažodiniais daiktavardžiais: griuvimas, griuvėsiai, griūtis; skyrimas, skyryba, skirtukas. Šių veiksmažodinių daiktavardžių šaknys skirtingos dėl to, kad jie padaryti iš skirtingų veiksmažodžio formų. Veiksmažodiniai daiktavardžiai, kurių priesagos prasideda balse, padaryti iš būtojo kartinio laiko kamieno, o kurių priesagos prasideda priebalse, padaryti iš bendraties kamieno:

 • griuv-ėsiai – griuvo;
 • griū-tis – griūti;
 • kliuv-imas – kliuvo;
 • kliū-tis – kliūti.

Veiksmažodinės kilmės daiktavardžiai

Priesaginės darybos

Priesaga prasideda priebalse (daiktavardis padarytas iš bendraties)

 • Vy-tuvas – vy-ti
 • Bū-tis – bū-ti
 • Žū-klė – žū-ti
 • Ry-klys – ry-ti

Bet: but-as (: buv-o)

Priesaga prasideda balse (daiktavardis padarytas iš būtojo kartinio laiko)

 • Kūr-ėjas – kūr-ė
 • Siuv-ėjas – siuv-o
 • Griuv-ėsis – griuv-o
 • Skyr-yba – skyr-ė
 • Gyn-imas – gyn-ė
 • Žuv-imas – žuv-o

Galūninės darybos

Turi galūnes -is, -a, -ė

 • Duž-o – dūž-is
 • Kiš-o – kyš-is
 • Skrid-o – skryd-is
 • Skil-o – skyl-ė
 • Muš-ė – mūš-is, mūš-a

Turi galūnes -is, -a ir priešdėlius są-, sam-, san-, at-, ato-, į-, po-

 • Sujud-o – sąjūd-is
 • Sutik-o – santyk-is
 • Atkrit-o – atkryt-is
 • Įmig-o – įmyg-is
 • Įgud-o – įgūd-is
 • Pajut-o – pojūt-is
 • Pasuk-o – posūk-is

Bet: sampuva, sandūlos

Įsidėmėti

 1. Veiksmažodiniai daiktavardžiai išlaiko pamatinio žodžio šaknies rašybą.
 2. Svarbu teisingai nustatyti pamatinį žodį:
  • švytėjimas sudarytas iš švytėjo (netinka švito);
  • sūpuoklės sudarytas iš sūpuoti (netinka supo).
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki