Benzeno žiedo atakavimo reakcijos

Hidrinimas

Chorinimas

čia ne benzeno žiedas po reakcijos turi būti:] aga, reikia tas 2gubas nuimti

manau turėtų būti heksachlorcikloheksas, cia reikia tik tas dvugubasiais jungtis nutrinti.

Oksidacijos reakcijos

Degimas

Dega kaip ir visi angliavandeniliai.

Nepilna oksidacija

Nepilna oksidacija bichromatu ar permanganatu nevyksta.

Benzeno gavimo būdai

Perdirbant naftą

Dehidrinant cikloheksaną

Heksano dehidrinimas ir ciklizacija

Etino trimerizacija

Lydant natrio benzoatą su natrio baze

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki