Fenolio cheminės savybės

Atpažinimas - reakcija su geležies trichloridu. Atsiranda violetinė spalva.

Reakcijos, kuriose dalyvauja -OH grupė

Fenolis - stipresnė rūgštis už alkoholį, todėl jam būdingos kai kurios neorganinių rūgščių savybės:

Disociacija vandenyje

Neutralizacijos reakcija su šarmais

Su aktyviais metalais

Fenilo radikalo reakcijos

Halogeninimas

Sulfoninimas/nitrinimas

Hidrinimas

Fenolio gavimas

Iš akmens anglies dervos (lydant su NaOH)

Lydant benzensulfonatą su NaOH

Clorbenzeną veikiant NaOH arba vandeniu

Iš benzeno ir propeno

Fenolio panaudojimas

Formaldehido plastikams, dažams, vaistams. Jo tirpalas - formaldehidas. Trinitrofenolis - sprogstamosios medžiagos.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki