Mišiniai

Dažniausiai gamtoje aptinkami mišiniai. Juos sudaro dvi arba daugiau medžiagų. Mišiniai cheminės formulės neturi, jų sudėtis yra nepastovi, skirtingų dalelių savybės gali būti skirtingos.

Mišiniai būna vienalyčiai ir nevienalyčiai:

  • Vienalyčiais vadiname mišinius, kurių medžiagas skiriančių linijų nematome net pro mikroskopą.
  • Nevienalyčiais vadiname mišinius, kurių medžiagas skiriančias linija matome plika akimi arba pro mikroskopą.

Mišinių išskirstymo būdai

Pavadinimas Kuo remiasi Pastabos
Ekstrahavimas (išplovimas) Remiasi skirtingu medžiagų tirpumu Naudojamas skystoms arba kietoms medžiagoms atskirti
ChromatografijaRemiasi skirtingu dalelių sukibimu su paviršiaisPlačiausiai naudojamas mišinių skirstymo būdas
Filtravimas Remiasi skirtingu dalelių dydžiu Naudojamas kietoms medžiagoms atskirti nuo skystų
Nusodinimas Remiasi skirtingu medžiagų tankiu
Garinimas Remiasi skirtingu medžiagų lakumu Naudojamas atskirti kietoms medžiagoms nuo skystų
DistiliavimasRemiasi skirtingu medžiagų lakumu Naudojamas skystų medžiagų atskyrimui nuo skystų
Kristalizavimas Remiasi skirtingu medžiagų tirpumu Naudojamas kietoms medžiagoms atskirti
Centrifugavimas Remiasi skirtinga dalelių mase Naudojamas kietoms medžiagoms atskirti nuo skystų
Sijojimas Remiasi skirtingu dalelių dydžiu Naudojamas atskirti kietoms medžiagoms
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki