Elementariųjų funkcijų išvestinių skaičiavimo formulės

Pastovaus skaičiaus išvestinė

c prime = 0 (c - pastovus skaičius)

Pvz.:

  • 5 prime = 0;
  • 147 prime = 0;
  • 1/2 prime = 0;
  • sin7 prime = 0 !!

x, pakelto laipsniu, išvestinė

(x^n) prime = n * x^{n-1} (n - bet koks skaičius)

Pvz.:

  • (x^7) prime = 7x^6
  • (x^{1.5}) prime = 1.5 * x^{0.5}
  • (x^{-1.5}) prime = -1.5 * x^{-2.5}

e (Eulerio skaičiaus) laipsnio išvestinė

(e^x) prime = e^x

x-ojo laipsnio išvestinė

(a^x) prime = a^x * ln a (a > 0, a <> 1)

''ln'' - natūrinis logaritmas.

Pvz.:

  • (14^x) prime = 14^x * ln 14

Natūrinio logaritmo išvestinė

(ln x) prime = 1/x

Logaritmo išvestinė

(log_a x) prime = 1/{x * ln a} (a > 0, a <> 1)

Pvz.:

  • (log_7 x) prime = 1/{x * ln 7}
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki