Europa tarpukario metais

Tarpukariu laikomas 1919 - 1939 m. laikotarpis.

Valdymo formos

Demokratinis valdymas

Šios šalys išlaikė demokratinę valdymo formą:

 • Norvegija, Švedija, Danija, Suomija
 • Airija, Jungtinė Karalystė
 • Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Šveicarija
 • Čekoslovakija

Autoritarinis valdymas

Šiose šalyse įsigalėjo autoritarinis valdymas:

 • Portugalija, Ispanija
 • Austrija, Vengrija
 • Rumunija, Jugoslavija, Bulgarija, Albanija, Graikija, Turkija
 • Lenkija, Rytų Prūsija
 • Lietuva, Latvija, Estija

Totalitarinis valdymas

Šiose šalyse įsigalėjo totalitarinis valdymas:

 • Italija (vadovas - Musolinis arba „Dučė“; 1922 - 1943 m.)
 • Vokietija (vadovas - Hitleris arba „Fiureris“; 1933 - 1945 m.)
 • SSRS (vadovas - Stalinas; 1924 - 1953 m.)

Sąvokos

 • Daueso planas - pagal šį planą JAV 1924-1928 m. suteikė Vokietijai milžinišką paskolą, kad ši atkurtų savo ekonomiką.
 • Lokarno taikos sutartis - 1925 m. tarp Vokietijos (Veimaro Respublikos) ir Vakarų bei Centrinės Europos valstybių pasirašytų septynių susitarimų rinkinys.Derybos dėl šių sutarčių vyko 1925 m. spalio 5–16 d. Lokarno mieste (Šveicarija), o formaliai pasirašytos 1925 m. gruodžio 1 d. Londone (Didžioji Britanija). Šiomis sutartimis Vokietija (Veimaro respublika) mainais už normalių diplomatinių santykių atstatymą, pripažino pokarinius Vakarų ir Centrinės Europos valstybių teritorinius pakitimus.
 • Kelogo - Briano paktas - 1923 - Šveicarijoje pasirašyta Lozanos sutartis tarp Turkijos ir Graikijos, Bulgarijos bei kitų Pirmojo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusi šiuolaikinės Turkijos sienas.1929 - Įsigaliojo Kelogo-Briano paktas, pasmerkęs karą kaip užsienio politikos priemonę (jį 1928 m. rugpjūčio 27 d. Paryžiuje pasirašė didžiosios pasaulio valstybės)
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki