Dumbliai panašūs į augalus

Dumbliai priklauso protistų karalystei. Jie vykdo fotosintezę. Dumbliai yra fitoplanktono dalis tiek jūrose, tiek gėluose vandenyse. Dumbliai yra maisto šaltinis vandens gyvūnams.

Dumbliai grupuojami atsižvelgiant į jų spalvą: žaliadumbliai, rudadumbliai ir raudondumbliai. Žaliadumbliai dalijami į žiuželinius (pvz. valkčiadumblis), siūlinius (pvz. uliotrichas), daugialąsčius (pvz. mauragimbė) ir kolonijinius (pvz. maurakulis). Rudadumbliuose ir auksadumbliuose randama chlorofilo ir karotino. Šie dumbliai turi ekonominę vertę, pvz. jūros kopūstai. Iš auksadumblių geriausiai žinomi titnagdumbliai, kurių išorinis dangalas yra iš silicio. Raudondumbliai - tai siūliški daugialąsčiai jūriniai dumbliai, gležnesni už rudadumblius ir paprastai randami šiltesniuose vandenynuose, pvz. maurabragis.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki