Žiedinių augalų gyvenimo ciklas. Kartų kaita. Gemalo vystymąsis. Sėklų apsauga

Visų sėklinių augalų sėklos yra apsaugotos. Gyvenimo ciklas - tai įvykių seka nuo apvaisinimo ir zigotos susiformavimo momento iki naujos gametos susidarymo. Priešingai nuo gyvūnų, kurių suaugę individai turi tik vieno gyvenimo ciklą, augalams būdingos dvi vystymosi fazės - diploidinė ir haploidinė kartos, kurios keičia viena kitą.

Diploidinė karta vadinama sporofitu, kadangi ant jos išauga sporos. Sporos yra haploidinės ir joms dalijantis išauga haploidinė karta, kuri vadinama gametofitu, kadangi ji suformuoja gametas. Žiediniuose augaluose dominuoja diploidinis sporofitas. Jis yra didesnis ir ilgiau gyvena. Šią kartą vadiname augalu. Tai karta užauginanti žiedus.

Žiede susidaro dviejų tipų sporos: mikrosporos ir megasporos. Mikrogametofitas - tai žiedadulkė, kurią vėjas arba gyvūnai perneša prie megagametofito. Subrendusioje žiedadulkėje yra du neturintys žiuželių spermiai, kurie žiedadulkei dygstant, dulkiadaigiu keliauja link megagametofito, vadinamo gemaliniu maišeliu. Spermiui apvaisinus kiaušialąstę, esančią gemaliniame maišelyje, gyvenimo ciklas prasideda iš naujo.

Po apvaisinimo iš diploidinės zigotos išsivysto gemalas, kurį saugo sėklas, o šią savo ruoštu gaubia vaisius. Žiedinių augalų kartų gyvenimo ciklas yra toks, kad spermiams pasiekti kiaušialąstę nebereikalinga vandens aplinka.

Žiedo sandara

  1. žiedsostis;
  2. taurėlapis;
  3. vainiklapis;
  4. sėklapradis;
  5. mezginė;
  6. kuokelis (kuokelio kotelis + dulkinė)
  7. liemenėlis
  8. purka

4-8 sudaro pietelę :)

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki