Valentingumas. Oksidacijos laipsnis. Cheminės formulės

 • Valentingumas – tai cheminių ryšių skaičius kurį sudarė atomas. Tai bendrų elektronų porų skaičius. Bendrų elektronų porų atomas sudaro tiek, kiek atomų išoriniame sluoksnyje trūksta iki 8 (išskyrus H). Valentingumas užrašomas romėniškais skaitmenimis virš simbolio:

H^{I}_{2}O^{II}

 • Oksidacijos laipsnis – tai atomo krūvis. Oksidacijos laipsnis parodo kiek kovalentinių polinių ryšių sudarė atomas. Jis užrašomas:

H^{+1}_{2}O^{-2}

Oksidacijos laipsnio nustatymas

 1. Vieninių medžiagų oksidacijos laipsnis lygus 0.
 2. Metalų oksidacijos laipsnis visada teigiamas.
 3. IA, IIA ir IIIA grupės metalų oksidacijos laipsnis lygus grupės numeriui.
 4. Deguonies oksidacijos laipsnis junginiuose dažniausiai lygus –2, peroksiduose –1, deguonies fluoride OF_{2}+2.
 5. Vandenilio oksidacijos laipsnis junginiuose dažniausiai +1, hidriduose (su aktyviais metalais) -1.
 6. Visų medžiagas sudarančių atomų oksidacijos laipsnių suma turi būti lygi 0.
 7. Sudėtinį joną sudarančių atomų oksidacijos laipsnių suma turi būti lygi jono krūviui.

Oksidacijos laipsnis ir valentingumas dažnai sutampa, tačiau oksidacijos laipsnis nieko nepasako apie kovalentinius nepolinius ryšius.

Kai kurie jonai

 1. NH^+_{4} - amonio jonas;
 2. OH^- - hidroksido jonas;
 3. CH_{3}COO^-- acetato jonas;
 4. {NO_{3}}^-- nitrato jonas;
 5. {CO_{3}}^2^-- karbonato jonas;
 6. S^2^-- sulfido jonas;
 7. {SO_{3}}^2^-- sulfito jonas;
 8. {SO_{4}}^2^-- sulfato jonas;
 9. {SiO_{3}}^2^-- silikato jonas;
 10. {PO_{4}}^3^-- fosfato jonas.

Rūgščių pavadinimai

 1. CH_{3}COOH - acto rūgštis;
 2. H_{2}SO_{3} - sulfitinė rūgštis;
 3. Deguoninių rūgščių pavadinimai sudaromi pagal vidurinį joną: H_{2}SO_{4}- sieros rūgštis;
 4. Bedeguonių rūgščių pavadinimai sudaromi prie medžiagos pridedant “vandenilio”: HF – fluoro vandenilio rūgštis.

Cheminės formulės

Pavadinimas Aprašymas Pavyzdys
MolekulinėParodo medžiagos kiekybinę ir kokybinę sudėtį t.y. iš kokių elementų sudaryta medžiaga ir kiek skirtingų elementų yra molekulėjeH_{2}O_{2}
EmpirinėParodo paprasčiausią atomų skaičiaus santykį molekulėjeHO
ElektroninėSudaroma aplink cheminį simbolį taškais pažymint valentinius elektronusH:Ö:Ö:H
StruktūrinėSudaroma bendrą elektronų porą pažymint brūkšneliuH-O-O-H
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki