Apie nitratus:

1. Nitratai – sudėtinės medžiagos, savo sudėtyje turinčios NO3- jonus, dar vadinamos salietromis.

2. Paplitimas gamtoje: NaNO3 – Čilės salietra; Ca(NO3)2 – Norvegijos salietra; KNO3 – Indijos salietra

3. Fizikinės savybės: joniniai junginiai, kietos medžiagos. Visi nitratai gerai tirpsta vandnyje.

4. Cheminės savybės:

4.1. Bendrosios druskų cheminės savybės:

+Metalai, +H(aq), +OH(aq), +Druskos;

4.2. Terminis nitratų skilimas: visi nitratai kaitinami skyla. Išsiskiria deguonis, todėl nitratai naudojami parako, sprogmenų, fejerverkų gamyboje:

untitled.jpg

(Informaciją paruošė mokytoja metodininkė Rasa Žemaitaitienė)

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki