Azoto rūgštis

1. Gavimas:

1.1. Nuo 1915 m. taikomas gamybos būdas (Osvaldo būdas), kuris vykdomas trim etapais:

1.1.1. Amoniako ir oro mišinys labai greitai praleidžiamas pro įkaitintą iki 800˚C katalizatoriaus tinkliuką, kuris pagamintas iš platinos ir rodžio, turintis 2000 skylučių 1cm2; mišinio kontaktas su katalizatoriumi trunka 0,0002 s:

….NH3 + ….O2 ↔ ….NO + ….H2O

1.1.2. Atvėsusias dujas oksiduoja deguonies pertekliumi:

….NO+….O2 ↔….NO2

1.1.3. Slegiant 5-10 atm gautos dujos absorbcijso bokšte tirpinamos vandenyje:

….NO2 + ….O2 + ….H2O → ….HNO3

1.2. Lydant natrio nitratą su sieros rūgštimi.

2. Fizikinės savybės:

Azoto rūgštis – tai bevandenė rūgštis (100%) bespalvė, aštraus kvapo, virimo temperatūra – 86˚C. Daugiau kaip 70% azoto rūgštis yra nepatvari, ji lėtai skyla. Šviesoje tirpalas palaipsniui įgauna rudai raudoną atpalvį (NO2). Koncentruota laikoma 60-70%, o praskiesta – maždaug 30% azoto rūgštis. Ardo baltymus, nudažo juos geltona spalva, nes odoje yra aromatinių žiedų.

3. Panaudojimas: Pagamintos azoto rūgšties 75% panaudojama trąšų gamyboje, 15% sprogmenų gamyboje ir 10 % kita (dažų gamyboje, fotografijoje, vaistų bei plastmasių gamyboje).

4. Cheminės savybės:

4.1 Kaip ir visos r8g6tys reaguoja: +MeO, +MeOH, +druskos (Me - metalas);

4.2 Su metalais reaguoja pagal savas taisykles:

Pastaba: LYGTYS NELYGINTOS

azoto_r.jpg

Tik Mg ir Ca su šalta praskiesta azoto rūgštimi reaguoja išstumdami vandenilį. Auksas ir platina reaguoja tik su koncentruotos azoto ir druskos rūgščių mišiniu (tūrio santykis 1:3), dar vadinamu karališkuoju vandeniu. Au + HNO3 + 4HCl → H[AuCl4] + NO + 2H2O

(Informaciją paruošė mokytoja metodininkė Rasa Žemaitaitienė.)

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki