Apie filosofiją

„Filosofija - tik kūrėjo išpažintis.“ - Friedrichas Nietzsche

„Filosofai žaidžia ne visai sąžiningai“, - pareiškė F. Nietzsche. Šis vokiečių mąstytojas drįso pažvelgti į filosofus „pusiau nepatikliai, pusiau ironiškai“. Filosofai, jo manymu, tik dedasi priėję kiekvienas prie savo išvados, vadovaudamiesi „šalta, gryna, dieviškai netrikdoma dialektika“. Tačiau iš tiesų, mano F. Nietzsche, „filosofai specialiai parinktais argumentais tik ramsto išankstinę tezę, atsitiktinę mintį, „įkvėpimą“, abstarkčiai suformuluotą išgrynintą slaptą troškimą: visi jie advokatai, tik nenori būti taip vadinami“.

F. Nietzsche teigė, kad jis ilgai atsidėjęs tyrinėjo, ką filosofai rašydami nutyli, ir priėjęs prie išvados, kad mąstymas nėra savarankiškas.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki