Gyvenimo filosofija

  • Ką darai - daryk gerai arba iš viso nedaryk…
  • Nekask duobės kitam - pats įkrisi…
  • Darbas ne vilkas - į mišką nepabėgs…
  • Nedaryk šiandien to, ką gali padaryt rytoj…
  • Nuo likimo nepabėgsi…
  • Geriausias oras - dargana…
  • Gyvenimas ir moterys - du nuostabiausi dalykai …
  • Ir man patinka mano sūnūs…
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki