Europos energetikos ištekliai ir energijos tiekimo geografija

Naftos tiekimas

 • Vietinė gamyba - trečdalis poreikių
 • Daugiausiai importuojama iš Persijos įlankos
 • Mažiau iš Rusijos ir Šiaurės Afrikos

Naftos perdirbimas

 • Roterdamas
 • Antverpenas
 • Marselis ir Havras (Prancūzija)
 • Sicilija (Italija)
 • Rūras (naftotiekinis)
 • Milanas

Į Lietuvą daugiausiai naftos iš Rusijos

Gamtinių dujų tiekimas

 • Pusė gaunama Europoje
 • Kita dalis importuojama iš Rusijos ir Š.Afrikos
 • Gazpromas monopolizavęs Sibiro - Vakarų Europos dujotiekius.

Naftos ir gamtinių dujų gavyba Šiaurės Jūroje

 • Daugiausia dujų - šalia Olandijos
 • Daugiausia naftos - Didž. Brit. ir Norvegijos
 • Didž. Brit. ir Norvegijos korporacija „Royal Dutch/Shell“ naudoja Šiaurės jūros naftą.

Akmens anglių gavyba

 • Daugiausiai iškasama: Lenkijoje, Ukrainoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje.
 • Šiuo metu Europoje išgyvenama anglių pramonės krizė. Ji kilo dėl populiarėjančios naftos ir nerentabilių kasyklų. Išeikvotų paviršinių šaltinių.

Elektros energetika

 • Daugiausia (vienam gyventojui) gamina Skandinavija
 • Mažiausiai - Vidurio Europa.
 • Alternatyvi energetika - Skandinavija, Austrija
 • Atominė energetika - Lietuva, Belgija, Prancūzija
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki