Europos gyventojų ir gyvenviečių geografija

Gyvenviečių geografija

  • Labiausiai apgyvendinta: Vokietija, Beniliuksas, Didžioji Britanija
  • Mažiausiai apgyvendinta: Skandinavija, Latvija, Estija

Megalopoliai

Megalopolis - tanki miestų ir aglomeracijų sankaupa.

Aglomeracijos gali būti monocentrinės ir policentrinės.

Pagrindiniai megalopoliai

Londono (Liverpulas, Lydsas, Menčesteris) ir Pareinės (Kiolnas, Portmundas, Framkfurtas)

Pagrindiniai darbo jėgos migracijos srautai

ŠalisItalaiP.AmerikiečiaiEuropiečiaiAzijiečiai
VokietijaMažaiMažaiMažaiDaug
PrancūzijaDaugDaugDaugMažai

Imigrantai ir jų problemos

  • Vietinių nepasitenkinimo priežastis
  • Dirba neintelektualius darbus
  • Plėtojama repatriacija

Paskutinio dešimtmečio migracija

  • Buvusi SSSR → Vakarų Europa
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki