Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija

 • 1957 Europos eko bendrija (Prancūzija, Italija, Vokietija, Beniliuksas)
 • 1967 Europos bendrija
 • 1973 Didž. Britanija, Airija, Danija
 • 1981 Graikija
 • 1986 Ispanija, Portugalija
 • 1995 Švedija, Suomija, Austrija
 • 2004 Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija.

Europos Sąjungos esmė ir struktūra

InstitucijaBūstinė
Europos parlamentasBriuselis (Strasbūras)
Europos komisijaBriuselis
Ministrų tarybaBriuselis
Europos komisijaLiuksemburgas

Pagrindiniai ES pasiekimai

 • ES institucijos
 • Bendra erdvė
 • Bendra ekonominė politika
 • Eurozona
 • Šengeno erdvė
 • Europolas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki