Nacionaliniai santykiai Europoje

Religija

 • Katalikybė - Pietvakarių, Vidurio Europa
 • Stačiatikybė - Rytų, Pietryčių Europa
 • Protestantizmas - Šiaurės Europa

Daugiatautės valstybės

Didžioji Britanija, Ispanija, Rusija, Šveicarija

Tautinių konfliktų regionai

 • Belgija (kalbų konfliktas - Flandrija, Valonija ir Briuselis)
 • Didžioji Britanija (Š.Airija: kolonistų palikuonys protestantai prieš senbuvius katalikus. IRA)
 • Ispanija (Baskai, ETA)
 • Balkanų pusiasalis:
  • Serbija vs Kroatija
  • Bosnija ir Hercegovina (musulmonai vs kroatai katalikai)
  • Kosovas (albanų dauguma vs serbų mažuma)
  • Makedonijos albanai vs makedoniečiai
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki