C++

Užrašai

Faktai

 • po # einanti eilutė yra skirta preprocessor'iui, kuris vykdomas prieš kompiliuojant programą
 • kiekviena C++ programa turi funkciją main(). Ji vykdoma pirmoji. main() visada yra int tipo ir grąžina 0, jei klaidų neįvyko, ir >0, jei įvyko klaida, pavyzdžiui:
#include <iostream.h>
 
int main()
{
 cout << "Veikia!\n";
 return 0;
}

cout

Po cout rašomi du „mažiau nei“ simboliai ir eilutė, kurią reikia išspausdinti (perduoti į STDOUT), pavyzdžiui:

cout << "Veikia!\n";
cout << "2+2 bus lygu " << 2+2 << "\n";

Komentarai

Kodas komentuojamas po // simbolių (viena eilutė) arba tarp /* ir */ (daugiau nei viena eilutė).

/*
 Pavadinimas: Hello World
 Byla: hello.cpp
 Aprašymas: Ekrane spausdinami žodžiai "Hello World"
 Autorius: Linas V. <shirshegsm@gmail.com>
 Aplinka: GCC 3.2.1 (FreeBSD 5.3)
 Užrašai: Mažytė, niekam nereikalinga programa.
 Versijos:
  * 1.00 (2004-12-02) - pirma versija
  * 1.01 (2004-12-03) - ištaisytas žodžio "Hello" spelling'as
*/

Komentarai neturėtų informuoti, kas daroma. Geriau rašyti, kodėl tai daroma.

Resursai

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki