env.php

Problema

Kartais bekuriant kokią nors labai krūtą formą susimaišau, kaip ir kokie parametrai yra perduodami į serverį. Taip pat neprisimenu visų $_SERVER esančių kintamųjų. Formos perdavimas į env.php padeda geriau išsiaiškinti, ką aš padariau ;-)

Kaip?

PHP turi kelis kintamuosius:

  • $_SERVER - visa informacija apie serverį ir klientą
  • $_REQUEST - POST ir GET būdu perduoti parametrai (atitinkamai galima naudoti $_POST ir $_GET)
  • $_SESSION - sesijoje išsaugoti duomenys; achtung - kad cookie būtų perduotas, env.php turės būti tave pačiame subdomain'e;
  • $_COOKIES - cookies'ai
  • $GLOBALS - visi registruoti kintamieji (įskaitant ir aukščiau aprašytuosius)

Sprendimas

Sukuriame env.php:

<?
header ('Content-Type: text/plain');
?>
$_SERVER = <? print_r ($_SERVER)?>
 
$_REQUEST = <? print_r ($_REQUEST)?>
 
$_SESSION = <? print_r ($_REQUEST)?>
 
$_COOKIES = <? print_r ($_COOKIES)?>
 
$GLOBALS = <? print_r ($GLOBALS)?>

Voila! Nukreipiame formas į env.php ir ieškome klaidų.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki