Perl

Kintamieji, STDIN

  • Masyvą galima sukurti krūčiau:
@masyvas = qw (pirmas antras trečias);
  • Hash'ą - irgi:
%hashas = qw (
  vardas reikšmė
  antras_vardas antra_reikšmė
  trečias_vardas trečia_reikšmė
);
  • STDIN'as paimamas iš <STDIN>:
$kintamasis = <STDIN>;

Regexp'ai

Prasideda (^), baigiasi ($), case-insensitive

# Jei kintamasis prasideda žodžiu "Linas"
if ($vardas =~ /^Linas/)
{
  # ...
}
# Jei kintamasis baigiasi žodžiu "Linas"
if ($vardas =~ /Linas$/)
{
  # ...
}
# Gali būti "Linas", "lINAS", "LiNaS", ...
if ($vardas =~ /Linas/i)
{
  # ...
}
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki