Bendriniai dalykai

Programos pradžia

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
 
# Argumentai laikomi sys.argv;
# sys.argv[0] yra skripto pavadinimas.
 
print "Hello World!"

Priskyrimo sakiniai

a = 1
a = b = 2
a, b = 1, 2	# a = 1; b = 2

Kintamųjų trynimas

# Triname antrąjį klasioką
del klasiokai[1]
 
# Triname pirmus du klasiokus
del klasiokai[0:2]
 
# Triname visus klasiokus
del klasiokai[:]
 
# Triname klasiokų sąrašą (kintamąjį)
del klasiokai
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki