Eilutės

Eilutės nukėlimas

# "Eilutės<br />nukėlimas"
eilute = "Eilutės\n\
nukėlimas"
# "Eilutės\n\<br />nukėlimas" (dėl 'r' raidės)
print r"Eilutės\n\
nukėlimas"
# As-is
print """
Labai didelis tekstas.
Netgi per keletą eilučių.
Oho!
"""
# Be eilutės nukėlimo
print "Labas",

Eilučių sujungimas

# Eilučių sujungimas
vardas = "Linas " + "Valiukas "
print vardas*5	# Penkis kartus

Eilutės dalis (substring'as) ir ilgis

# substr
print vardas[0] # "L"
print vardas[0:5] # "Linas"
print vardas[6:] # "Valiukas"
print len (vardas) # Ilgis - 15

Eilutės vertimas į integer'į

String'a verchiame i integer'i

string = '1234'
print int(string)

replace() - eilutės dalies keitimas

# Eilutes keisti galima papraschiau
eilute = 'vienas keturi trys'
print eilute.replace ('keturi', 'du')

Unikodas

# Unikodas
eilute = u"Hello\u0020World!"	# "Hello World!"
eilute = u"Šūdas"
print eilute.encode ('utf-8')
print unicode ('shudas', 'cp1257')	# Perkoduoja į UTF-8

Nuorodos

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki