WML

Šablonas

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
 
<wml>
 <card id="korteles_id" title="Kortelė">
 
  <!-- Mygtukas, siunčiantis duomenis -->
  <do type="accept" label="Siųsti">
   <go href="registracija.php?vardas=$(vardas)&amp;pavarde=$(pavarde)&amp;skaicius=$(skaicius)"/>
  </do>
 
  <p>
 
   <!-- Textbox'as -->
   <b>Jūsų vardas:</b><br />
   <input emptyok="false" name="vardas" size="15"/><br />
 
   <b>Jūsų pavardė:</b><br />
   <input emptyok="false" name="pavarde" size="15"/><br />
 
   <!-- Select'as -->
   <b>Mėgstamiausias skaičius:</b><br />
   <select name="skaicius">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
   </select>
   <br/>
 
   <!-- Dar vienas mygtukas -->
   <a href="registracija.php?vardas=$(vardas)&amp;pavarde=$(pavarde)&amp;skaicius=$(skaicius)">Siųsti</a>
  </p>
 </card>
</wml>
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki