19 a. vykę suvienijimai ir suskilimai

Italijos suvienijimas (1870 m.)

1861 m. Italija tampa karalyste su sostine Florencijoje, į karalystę neįeina tik Roma. Italija galutinai suvienyta 1870 m. galutinai prijungus popiežiaus sritį. Ją suvienijo Pjemonto - Sardinijos karalystė.

Bandymai suvienyti Italiją

 • Karbonarų judėjimas - „judėjo“ už suvienijimą, bet veikė nevieningai, dėl to Italijos suvienyti jiems nepavyko
 • „Jaunoji Italija“ - vadovavo Dž. Madzinis
 • Pjemonto - Sardinijos karalystė - turėjo prastą karalių, bet stiprų ministrą pirmininką bei prie jos prisidėjo Dž. Garibaldžio tūkstantinė (raudonmarškinių karių grupė), todėl suvienyti pavyko

Vokietijos suvienijimas (1871 m.)

Vokietija suvienyta 1871 m.; suvienijo Prūsijos karalystė, kuri buvo valdoma Oto fon Bismarko - „geležinio kanclerio“. Po Vokietijos suvienijimo Prūsijos nebeliko (įėjo į Vokietijos sudėtį).

Prūsijos karai vienyjant Vokietiją

Visus šiuos karus Prūsija laimėjo.

 • 1864 m. Prūsijos - Danijos karas, po kurio Prūsija okupavo Šlezvigą ir Goldšteiną
 • 1866 m. Prūsijos - Austrijos karas, po kurio Austrija neteko teisių vienyti Vokietiją
 • 1870m. Prūsijos - Prancūzijos karas, po kurio Prūsija okupavo Elzasą bei Lotaringiją ir po to suvienijo Vokietiją

Osmanų imperijos suskilimas (19 a. 2 p.)

Osmanų imperija susikūrė 1453 m. žlugus Bizantijos imperijai. Osmanų imperija gyvavo 1453 m. - 19 a. 2 p.

Naujos susikūrusios valstybės

 • Bulgarija
 • Rumunija
 • Juodkalnija
 • Albanija
 • Serbija
 • Graikija (nuo imperijos atsiskyrė pirmoji)

Austrija

1867 m. Austrija išsprendė konfliktą su vengrais ir sukūrė dualistinę Austrijos - Vengrijos imperiją.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki