Akado imperija. Senoji Babilonijos karalystė

2300 m. pr. Kr. Akado valstybė nukariavo šumerus. Sukurta Akado imperija - pirmoji imperija pasaulyje - gyvavo apie 100 metų. Vienas žymiausių jos vadovų - Sargonas Pirmasis. Jam valdant:

  • formavosi vienvaldystė
  • valstybės raida krypo į despotiją
  • suburta nuolatinė kariuomenė, rengti žygiai į Palestiną, Siriją, iki Mažosios Azijos

Pirmieji sukūrė ratą (jis buvo pilnaviduris) ir pirmieji pradėjo lydyti žalvarį.

3000 m. pr. Kr. pabaigoje Akadą nukariavo gutijai. Vėliau Akade įsitvirtino amoritų gentys, o Šumere - elamitai. Kovoje dėl viešpatavimo nugalėjo Babilono karalystė. Pirmoji Babilonijos karalystė - 1890m. pr. Kr. iki 1600m. pr. Kr. Antroji - 612m. pr. Kr. iki 539 m. pr. Kr.

  • Karaliaus Hamurabio įstatymų kodeksas- įstatymuose vyravo Talijono principas(akis už akį, dantis už dantį).
  • Naujosios karalystės laikotarpiu, valdant karaliui Nabuchodonosarui II, civilizacija suklestėjo.
  • Buvo pastatyta „Midijos siena“-šliuzų ir apsaugos sistema.
  • Ištarės vartai.
  • Didžiausias Zichuratas (šventykla) - Babelio bokštas
  • „Kabantys sodai“
  • Matematikoje jie naudojo šešiasdešimtainę skaičiavimo sistemą.
  • Žvaigždes suskirstė į žvaigždynus ir davė jiems pavadinimus
  • Skirstė savaites ir mėnesius.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki