Anglijos revoliucija. Konstitucinės monarchijos susikūrimas

Datos

 • 1640 m. - Karolis I sušaukia parlamentą, kuris veikė 13 metų, dėl to yra vadinamas „ilguoju“
 • 1642 - 1649 m. - pilietinis karas Anglijoje tarp karaliaus šalininkų ir parlamento šalininkų
 • 1649 m. - Karolis I tautos sprendimu nukirsdinamas, Anglija paskelbiama respublika; Angliją valdo Oliveris Kromvelis, kuris pasiskelbia save lordu Protektoriumi
 • 1688 m. - valstybės perversmas; nuvertus karalių Jokūbą II, karaliumi tampa Vilhelmas Oranietis; kad užimtų sostą, jis turi pasirašyti Teisių Bilį, ribojusį karaliaus valdžią; Anglija tampa konstitucine monarchija

Sąvokos

 • Ilgasis parlamentas - Anglijos parlamentas, posėdžiavęs 13 metų.
 • alchemija - chemijos pavadinimas ikimoksliniu jos raidos laikotarpiu. Atsirado senovės Egipte. Alchemikai mėgino su „filosofiniu akmeniu“ paprastus metalus paversti tauriaisiais. Ieškojo ir „gyvybės eliksyro“, padarančio žmones amžinai jaunus. Padėjo pagrindus chemijai išsiskirti į savarankišką mokslo šaką.
 • astrologija - įsivaizdavimų sistema, teigianti, kad žvaigždės ir planetos yra dievų valdomos ir lemia žmonių, tautų, valstybių likimą bei gamtos reiškinius. Praktikuota beveik visose senovės tautose greta astronomijos. Astrologijos sistemą pirmieji sukūrė chaldėjai 2500 m. pr. Kr.
 • buržuazija - feodalinės Europos miestiečių luomas, neturintis jokių privilegijų.
 • cechai - feodalų miesto to paties amatų susivienijimas.
 • gildija - atskirų miestų pirklių susivienijimas.
 • gotika - XII-XVI a. Europoje paplitęs dailės ir architektūros stilius. Būdinga konstruktyvinės smailios arkos, vertikalus erdvės skaidymas. Lietuvoje gotikos šedevras - Šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

Anglijos valdymo formos

1. iki (nuo?) 1265 m.

Luominė monarchija; valdžios sudėtis:

 • Lordų rūmai (vyskupai, abatai, stambūs žemvaldžiai)
 • Bendruomenių rūmai (miestiečiai, riteriai)

2. 1629 - 1640 m.

Karolis I bando įvesti absoliutizmą.

3. 1649 m.

Nukirsdinamas karalius, Anglija paskelbiama respublika.

4. nuo 1660 m.

Restauruojama monarchija, valdo Jokūbas II; 1688 m. karaliumi tampa Vilhelmas Oranietis.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki