Didžioji pasaulio ekonominė krizė

Didžioji pasaulio ekonominė krizė (dar vadinama: Didžioji depresija) tęsėsi 1929 - 1933 m. Kilo JAV, išplito po visą pasaulį. Europoje skaudžiausiai išgyveno Vokietija.

1. Priežastys

 • Valstybė nekontroliavo gamybos (vyko perprodukcija)
 • Spekuliacija akcijos vertybinių popierių biržose
 • Nevaržomas paskolų dalijimas
 • Niujorko vertybinių popierių biržos žlugimas (1929 m. spalio 24d.)

2. Padariniai

 • Įmoniu, bankų bankrotai
 • Gamybos smukimas
 • Bedarbiais tapo 30mln. žmonių
 • Žmonių skurdas, dauguma neteko būstų
 • Prasidėjo pinigų nuvertėjimas - infliacija

Priemonės, kovojant su ekonimine krize

1. H. Huverio politika

 • Sumažinti mokesčiai
 • Pradėti statyti tiltai, tiesti keliai
 • Pakėlė muito mokesčius

NEPASITEISINO, nes Huveris atsisakė mokėti valstybines pašalpas bedarbiams ir atmetė daugelį ekonomikos reguliavimo priemonių.

2. „Naujasis kursas“ (The New Deal) - F. Ruzvelto antikrizinė programa

 • Įvesta griežta bankų kontrolė
 • Nustatytos sąžiningos konkurencijos pramonėje ir prekybos taisyklės
 • Įvesta laikina kainų kontrolė
 • Išplėsti viešieji darbai
 • Priimti darbo laiko apribojimo, minimalaus darbo užmokesčio, vaikų darbo uždraudimo įstatymai
 • Įvestos bedarbio pašalpos, išplėstas aprūpinimas pensijomis

Sąvokos

 • etatizmas - valstybės ekonominė politika, propaguojanti aktyvų valstybės rinkų reguliavimą
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki