Europa tarpukario metais

Tarpukariu laikomas 1919 - 1939 m. laikotarpis.

Valdymo formos

Demokratinis valdymas

Šios šalys išlaikė demokratinę valdymo formą:

 • Norvegija, Švedija, Danija, Suomija
 • Airija, Jungtinė Karalystė
 • Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Šveicarija
 • Čekoslovakija

Autoritarinis valdymas

Šiose šalyse įsigalėjo autoritarinis valdymas:

 • Portugalija, Ispanija
 • Austrija, Vengrija
 • Rumunija, Jugoslavija, Bulgarija, Albanija, Graikija, Turkija
 • Lenkija, Rytų Prūsija
 • Lietuva, Latvija, Estija

Totalitarinis valdymas

Šiose šalyse įsigalėjo totalitarinis valdymas:

 • Italija (vadovas - Musolinis arba „Dučė“; 1922 - 1943 m.)
 • Vokietija (vadovas - Hitleris arba „Fiureris“; 1933 - 1945 m.)
 • SSRS (vadovas - Stalinas; 1924 - 1953 m.)

Sąvokos

 • Daueso planas - pagal šį planą JAV 1924-1928 m. suteikė Vokietijai milžinišką paskolą, kad ši atkurtų savo ekonomiką.
 • Lokarno taikos sutartis - 1925 m. tarp Vokietijos (Veimaro Respublikos) ir Vakarų bei Centrinės Europos valstybių pasirašytų septynių susitarimų rinkinys.Derybos dėl šių sutarčių vyko 1925 m. spalio 5–16 d. Lokarno mieste (Šveicarija), o formaliai pasirašytos 1925 m. gruodžio 1 d. Londone (Didžioji Britanija). Šiomis sutartimis Vokietija (Veimaro respublika) mainais už normalių diplomatinių santykių atstatymą, pripažino pokarinius Vakarų ir Centrinės Europos valstybių teritorinius pakitimus.
 • Kelogo - Briano paktas - 1923 - Šveicarijoje pasirašyta Lozanos sutartis tarp Turkijos ir Graikijos, Bulgarijos bei kitų Pirmojo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusi šiuolaikinės Turkijos sienas.1929 - Įsigaliojo Kelogo-Briano paktas, pasmerkęs karą kaip užsienio politikos priemonę (jį 1928 m. rugpjūčio 27 d. Paryžiuje pasirašė didžiosios pasaulio valstybės)
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki