Fašistinė Vokietija (Trečiasis Reichas)

Jėgos struktūros

 • SA („rudmarškiniai“) - VNSDP koviniai būriai, skirti susidoroti su priešais
 • SS - Hitlerio asmeninė gvardija, pakeitė SA
 • gestapas - slaptoji policija
 • SD - valstybės saugumo tarnyba

Asmenybės

 • Gėbelsas - propagandos ministras
 • Gėringas - oro pajėgų vadas
 • Himleris - SS vadas

Sąvokos

 • antisemitizmas - rasinė neapykanta, priešiškumas žydams
 • holokaustas - masinis žydų tautos naikinimas (kitoms tautoms šis terminas netinka); auka sudeginant; visiškas sunaikinimas
 • genocidas - ištisų gyventojų grupių naikinimas, vadovaujantis rasiniais, tautiniais ir religiniais motyvais
 • charizma - relig. (gr. charizma – dovana) – ypatinga Dievo dovana, teikiama žmogui
 • getas - miesto dalis, kurioje priverstinai apgyvendinama tam tikra tautinė, rasinė, profesinė ar religinė gyventojų grupė, atskiriant ją nuo kitų gyventojų
 • Krištolinė naktis - pogromas prieš žydus

Ne į temą

 • Vokietijai būdingas fašizmas ir nacionalizmas
 • Italijai būdingas tik fašizmas (nacionalizmas būdingas tik Vokietijai)
 • Ispanijos fašistai buvo vadinami falanga
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki