JAV pilietinis karas

JAV pilietinis karas vyko 1861 - 1865 m. Kariavo pietinės valstijos prieš šiaurines valstijas dėl vergijos (pietinės valstybės norėjo palikti vergiją, šiaurinės - panaikinti). Pietų valstybės pradėjo karą ir jį pralaimėjo, vergija buvo panaikinta. Karo metu prezidentas buvo A. Linkolnas. Karo metu buvo iškilusi grėsmė suirti JAV, nes pietinės valstijos planavo sukurti atskirą valstybę, bet kadangi pralaimėjo, šio plano joms nepavyko įgyvendinti.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki