Kapitalistinių santykių formavimasis Anglijoje ir Nyderlanduose

Sąvokos

  • kapitalizmas - visuomenės ekonominė santvarka, kurios pagrindą sudaro privatinė nuosavybė ir samdomasis darbas.
  • aptvėrimai, nuvarymas nuo žemės - atimtas iš valstiečių žemes bajorai aptverdavo tvoromis arba apjuosdavo grioviais, todėl valstiečių nuvarymas nuo žemės Anglijoje pavadintas „aptvėrimais“.
  • kruvinieji įstatymai -
  • manufaktūra - įmonė, kurioje dirbama rankomis, tačiau jau yra darbo pasidalijimas.
  • kompanija -pirklių organizacija Naujaisiais laikais, kurioms Anglijos karalius suteikdavo monopolinę teisę prekiauti su viena ar kita šalimi.

Datos

  • 1579 m. - Utrichto sąjunga, kurią sudarė 7 Nyderlandų provincijos, paskelbusios Olandijos valstybės įkūrimą; valstybės pavadinimas kilo nuo didžiausios šiaurės provincijos Olandijos.
  • 1588 m. - anglai Lamanšo sąsiauryje sumušė ispanų „Nenugalimąją armadą“; Anglija įsigali jūrose.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki