Karinių blokų įkūrimas

1. NATO (1949 m.)

SSRS išbando atominį ginklą, todėl NATO sukurta tam, kad būtų galima apsisaugoti nuo SSRS.

Tuometinės narės: Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Islandija, Liuksemburgas, Belgija, Nyderlandai, VFR (Vokietijos Federacinė Respublika), Italija, Graikija, Turkija, Danija, Norvegija, Islandija.

Dabartinės narės: Lenkija, Čekija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Estija, …

2. VSO (1955 m.)

VSO - Varšuvos Sutarties Organizacija. Suiro 1991 m.

Narės: SSRS, Lenkija, VDR, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Albanija.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki