LDK Dinastinės unijos laikotarpiu 1392 - 1569m.

Metai

 • 1392m. - Astravo sutartis.
 • 1399m. - Salyno sutartis.
 • 1401 - 1409m. - žemaičių sukilimas.
 • 1410m. liepos 15d. - Žalgirio mūšis.
 • 1411m. Torūnės taika.
 • 1413m. Horodlės unija.
 • 1413 - 1417m. Žemaitijos krikštas.
 • 1422m. Melno taikos sutartis.
 • 1429m. Lucko suvažiavimas.
 • 1435m. Pabaisko mūšis.
 • 1447m. Kazimiero privilegija.

Įvykiai

 • Vorkslos mūšis. Vytauto vadaovaujama kariuomenė kartu su lenkų daliniais buvo sutriuškinti totorių.
 • Žemaičių sukilimas prieš ordiną. Žemaičiai sudegina Dubysos ir Fredenburgo pilis. Žemaitija vėl susijungia su Lietuva. Tačiau 1404m. Racionažo sutartimi Žemaitija vėl perduodama kryžiuočiams. 1409m. Žemaičiai vėl sukilo, vokiečiams padarydami daug nuostolių. Žemaitija vėl susijungia su Lietuvair pripažįsta Vytauto valdžią.
 • Žalgirio mūšis. Vytautas ir Jogaila nusprendėsuvienyti abiejų valstybių jėgas, žygiuoti į Mozūriją ir iš ten pulti ordino sostinę Marienburgą. 40 Vytauto vadovaujamų pulkų susitiko su 51 Lenkijos pulku ir peržengė ordino sieną. Šios sąjungos vadas buvo Jogaila. Tanenberge jų laikė ordino kariuomenė. 1410m. liepos 15d. prasidėjo mūšis. Vytauto kariai, susiėmę su vokiečių riteriais, po valandos pradėjo trauktis. Mūšio lauke liko tik lenkų ir trys LDK kariuomenės. Po šešių valandų riteriai ėmė supti sąjungininkus, bet į mūšį staiga sugrįžo lietuviai. Ordino kariuomenė buvo nugalėta. Mūšyje žuvo visa ordino vadovybė - magistras Ulrichas von Jungingenas, maršalas Fryrichas von Valenrodas.
 • Torūnės taika. Torūnėje pasirašyta taikos sutartis. Lenkija atgavo Dobrynės žemę. Ordinas atsisakė visų teisių į Žemaitiją, tačiau tik iki Vytauto ir Jogailos mirties.
 • Horodlės unija. Horodlėje Lietuva ir Lenkija susitarė, kad po Vytauto mirties LDK galės turėti savo didįjį kunigaikštį. Taip pat didįjį Lietuvos kunigaikštį ir Lenkijos karalių abiejų valstybių bajorai rinks pasitardami. Taigi Horodlės aktais buvo panaikinta Vytauto ir Jogailos susitarimų nuostata, pagal kurią po Vytauto mirties LDK atitektų Jogailai ir Lenkijos karalystei. Pripažinus kunigaikščio valdžios tęstinumą buvo pripažintas ir LDK atskirumas nuo Lenkijos.
 • Salyno sutartis. Vyatutas ir Vokiečių ordino magistras Konradas von Jungingendas pasirašė Salyno sutartį, kuria atidavė Vokiečių ordinui Žemaitiją iki Nevėžio ir pusę Sūduvos mainais už saugų užnugarį vakaruose.
 • Astravo sutartis sudaryta tarp Vytauto ir Jogailos. Vytautas atgavo Trakus ir kitas tėvo žemes - Lucką ir Vilnių. Vytautas pasižadėjo pripažinti Jogailą vyriausiuoju vadovu.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki