Lietuva antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu

Antroji sovietinė okupacija prasidėjo 1944/1945 m., baigėsi 1990 m. kovo 11 d.

Valstybės vadovas - A. Sniečkus.

Partizaninis karas

1944/1953 m. - partizaninio karo laikotarpis (ginkluota rezistencija).

Pasipriešinimui vadovavo LLKS (Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdis), kurio vadovas buvo J. Žemaitis.

Aktyviausi partizanai - valstiečiai.

LLKS sprendimu 1953 m. nutrauktas partizaninis karas

Priežastys

 • neigiama pirmosios sovietinės okupacijos patirtis
 • patriotizmas, meilė tėvynei
 • trėmimai, teroras
 • mobilizacijos į Raudonąją Armiją vengimas
 • vakarų valstybių paramos viltis

Siekiai

 • nepriklausomybės atkūrimas
 • sutrukdyti kolonizacijai

Vadai

 • Jonas Žemaitis - Vytautas
 • Adolfas Ramanauskas - Vanagas

Pralaimėjimo priežastys

 • vieningumo nebuvimas
 • nelygios jėgos
 • nebuvo paramos iš valstiečių (pastarieji buvo suvaryti į kolūkius)

Disidentinis judėjimas

Disidentinis judėjimas (1953 - 1990 m.) - neginkluotas pasipriešinimas. Iki devintojo dešimtmečio buvo pasyvus, nelegalus, veikęs pogrindyje.

 • Kalantos susideginimas (1972 m.)
 • „Katalikų bažnyčios kronika“ (pradėta leisti 1972 m.)
 • Helsinkio grupė (1976 - 1983 m.) - įkūrė Tomas Venclova, turėjo protestuoti prieš žmogaus teisių pažeidimus
 • Lietuvos Laisvės Lyga (1978 m.) - vadovas A. Terleckas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki