Lietuvos valstybingumo formos įvairiais laikotarpiais

Amžius Metai Valstybingumo forma
~13 a. (Mindaugas) iki 1316 m. iki šių metų Lietuva vadinosi Lietuvos Kunigaikštyste
14 - 16 a. 1316 - 1569 m. Liublino Unija (LDK)
16 - 18 a. 1569 - 1795 m. Abiejų Tautų Respublika
18 a. pab. - 20 a. pr. 1795 - 1915 m. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje
20 a. 1915 - 1918 m. Lietuva priklausė Vokietijai
20 a. 1918 - 1940 m. Lietuva - nepriklausoma
20 a. 1940 - 1941 m. Pirmoji sovietinė okupacija
20 a. 1941 - 1944 m. Hitlerinės Vokietijos okupacija
20 a. 1944 - 1990 m. kovo 11 d. Antroji sovietinė okupacija
20 a. nuo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublika
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki