Napoleono epocha

Napoleonas į valdžią atėjo perversmo keliu (1799 - 1815 m.). 1799 - 1804 m. - Konsulato laikotarpis Prancūzijoje, Napoleonas pasiskelbė pirmuoju konsulu - Vyriausybės vadovu, kiti du konsulai buvo jo pavaduotojai. 1804 m. pasiskelbė Prancūzijos imperatoriumi.

Revoliucijos

 • Pirmoji revobliucija (1799 m.)
  • panaikino savivaldas, įkūrė prefektūras, realios demokratijos nebuvo
  • įvedė cenzūrą
  • teisėjus padarė sau pavaldžius
  • su popiežiumi pasirašė konkordatą, tuo normalizuodamas santykius
  • paskelbė Napoleono civilinį kodeksą(1804m.)

Napoleono civilinis kodeksas

 • panaikino feodalizmą
 • įteisino religinę toleranciją (buvo galima pasirinkti išpažįstamą religiją)
 • nustatė piliečių lygybę prieš įstatymus
 • įteisino asmens laisvę
 • įteisino privačios nuosavybės teisę

Napoleono karai

Kautynės

 1. Trafalgaro kautynės (1805 m.)
  • prie Gibraltaro sąsiaurio
 2. Austerlico kautynės, dar vadinamos Trijų imperatorių mūšiu (1805 m. praėjus dviems mėn. po Trafalgaro kautynių)
  • Austrijoje, prie Austerlico kaimo
  • Kovėsi Prancūzija, Rusija ir Austrija
  • Vienintelės, kurias Napoleonas laimėjo
 3. Barodino kautynės (1812 m.)
  • Vyko Rusijoje
  • Nelaimėjo niekas
 4. Leipcigo kautynės, dar vadinamos Tautų mūšiu (1813 m.)
  • Po šių kautynių (apie 1814m.) Napoleonas buvo ištremtas į Elbos salą
 5. Vaterlo kautynės (1815 m.)
  • Po šių kautynių Napoleonas buvo ištremtas į Šv. Elenos salą, kur ir mirė (1821 m.). Iki šiol buvo manoma, kad Napoleonas buvo nunuodytas, tačiau atlikus naujausius tyrimus, paaiškėjo, jog Napoleonas Bonapartas mirė ne nuo nuodų, bet del skrandžio vėžio.

Susiję teritoriniai pokyčiai

 • 1806 m. panaikinta Šventoji Romos imperija (įkurta 962 m.), įkurta Reino sąjunga
 • 1815 m. įkurta Vokietijos sąjunga
 • 1871 m. suvienyta Vokietija
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki