Pilietinis karas Ispanijoje

Pilietinis karas Ispanijoje vyko 1936 - 1939 m.

Kariavo:

  • Ispanijos fašistai, vadinami falanga ir vadovaujami Franko. Juos rėmė Vokietija ir Italija.
  • Komunistai
  • Demokratinės jėgos

Pilietinis karas baigėsi fašistų pergale, bet totalitarinis valdymas neįsigalėjo. Įsivyravo autoritarinis valdymas, kuris išliko iki 8-ojo dešimtmečio.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki