Pirmieji lietuvių ir Lietuvos paminėjimai

  • 98 m. - pirmasis baltų paminėjimas Tacito veikale „Germanija“; baltai buvo vadinami aisčiais
  • 854 m. - Apuolės (konkrečios Lietuvos teritorijos Skuodo raj.) paminėjimas
  • 1009 m. - Lietuvos vardas paminėtas Kvedlinburgo analuose; pasakojama apie Lietuvos ir Rusios pasienyje užmuštą krikščionių vyskupą.
  • 1219 m. - pirmasis Mindaugo paminėjimas (Haličo Volynės sutartyje)
  • 1323 m. - paminėtas Vilnius
  • 1450 M. - paminėti Telšiai
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki