Šaltasis karas

Šaltasis karas (1946 - 1989 m) - santykiai tarp SSRS ir JAV (komunistinio ir demokratinio pasaulių). Sąvokai pradžią davė Vinstono Čerčilio kalba, pasakyta Fultone („…geležinė uždanga nusileido…“).

Šaltasis karas reiškėsi

 • karinių - politinių blokų kūrimu (NATO ir VSO)
 • lokaliniais (vietinės reikšmės) konfliktais
  1. karas Šiaurės Korėjoje
  2. karas Vietname (du etapai)
  3. Artimųjų rytų konfliktas
  4. Karibų krizė
  5. karas Afganistane
 • ginklavimosi varžybomis
 • ekonominių ir politinių santykių siaurinimu
 • propagandine kova

Komunistinės valstybės

Sovietų Sąjunga, Lenkija, VDR (Vokietijos Demokratinė Respublika), Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Albanija, Jugoslavija (pastaroji neprisijungė prie Varšuvos pakto).

JAV

Trumenas - JAV prezidentas. Po Antrojo pasaulinio karo JAV galutinai atsisakė izoliacionistinės politikos; naujoji JAV politika Europoje rėmėsi „Trumeno doktrina“ - numatytas aktyvus JAV dalyvavimas ginant demokratines vertybes.

Maršalo planas - pagalba Europos valstybėms, skirta jų ekonomikai atkurti.

JAV prezidentai Šaltojo karo metais:

 • 1945 - 1953 m. Haris Trumanas
 • 1953 - 1961 m. Dvaitas Eizenhaueris
 • 1961 - 1963 m. Džonas Kenedis
 • 1963 - 1969 m. Lyndonas Džonsonas
 • 1969 - 1974 m. Ričardas Niksonas
 • 1974 - 1977 m. Džeraldas Fordas
 • 1977 - 1981 m. Džimis Karteris
 • 1981 - 1989 m. Ronaldas Reiganas

Šaltojo karo pabaiga (1989-11-09 - Berlyno sienos nugriovimas)

 • 1989 - 1993 m. Džordžas H. Bušas (Vyresnysis)
 • 1993 - 2001 m. Viljamas Klintonas
 • 2001 - …… m. Džordžas V. Bušas (Jaunesnysis)

Vokietija

Vokietija buvo padalinta į 4 okupacinius sektorius (Potsdamo konferencijos metu), taip pat - nuginkluota, be karinės pramonės.

 • 1949 m. susikuria dvi Vokietijos (Federacinė ir Demokratinė)
 • 1961 m. pastatyta Berlyno siena
 • 1989 m. griuvo Berlyno siena
 • 1990 m. sujungtos dvi Vokietijos (SSRS tuo metu valdė Gorbačiovas)
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki