Senovės Egiptas

Sąvokos:

 • Balzamavimas - kūno konservavimas prieš laidojant
 • Derlingasis pusmėnulis - vienas seniausių žemdirbystės rajonų Artimuosiuose Rytuose, kur pradėti auginti kviečiai ir miežiai
 • Egiptologija - mokslas tyrinėjantis senovės Egipto istoriją
 • Faraonas - senovės Egipto valdovas, save laikęs dievo sūnumi
 • Hieroglifas - figūrinis rašto ženklas, žymintis kurią nors sąvoką ar atskirus skiemenis
 • Mastaba - senovės egiptiečių laidojimo statinys
 • Mumija - balzamuotas žmogaus ar gyvūno lavonas
 • Papirusas - senovės Egipto rankraštis
 • Politeizmas - daugelio dievų garbinimas
 • Piramidė - pastatas, kuriame buvo laidojami faraonai
 • Rozetės akmuo - 196m. pr. Kr. karaliaus Ptolemėjaus Epifano dekretas (akmuo su įrašu)
 • Sarkofagas - paprastas mumijos karstas
 • Sfinksas - gulinčio liūto su žmogaus galva skulptūra
 • Vergas - beteisis žmogus, esantis visiškoje savo šeimininko nuosavybėje
 • Viziris - vadovo titulas
 • Žynys - pranašas, aiškinęs sapnus ir panašiai
 • Suirutė - nuosmukis
 • Irigacinė žemdirbystė - dirbami drėkinami laukai

Metai:

 • 3100m. pr. Kr. - susikūrė Egipto civilizacija
 • 2700-2200m. pr. Kr. - senovės Egipto karalystė.Įkūrėjas Džoseris
 • 2050-1800m. pr. Kr. - Egipte įsigalėjo Tėbų valdovai
 • 1570-1100m. pr. Kr. - Aukso amžius. Karalystė buvo galingesnė ir turtingesnė negu betkada anksčiau
 • 525m. pr. Kr. - Egiptas tapo Persijos dalimi
 • 30m. pr. Kr. - Nilo kraštas atiteko Romos imperijai ir tapo viena iš jos provincijų

Įvykiai:

 • Valstybės įkūrimas - 3100m. pr. Kr. Aukštutinio Egipto karalius Menas užkaravo Žemutinį ir suvienijo šalį
 • Suirutės ir atsitatymai po jų - Egiptas suskilo į keletą tarpusavyje kariaujančių valstybėlių. Pirmosios suirutės laikai. 2050m pr. Kr. vėl valdė vienas faraonas, valstybė iškilo
 • Religinė reforma - sostinę perkėlus į Tėbus, Ra galia nublanko. Garbino dievą Amoną
 • Persų užkariavimas - 525m. pr. Kr. Egiptas tapo Persijos imperijos dalimi
 • Aleksandro Makedoniečio užkariavimas - apie IVa. pr. Kr. šalį užėmė Aleksandras, po to valdė Ptolemėjas, paskutinė Kleopatra
 • Įjungimas į Romos imperiją - 30m. pr. Kr. atiteko Romai
 • Egiptologijos pradžia - prancūzų mokslininkas Šampoljonas 1822m. perskaitė Rozetės akmens hieroglifus

Asmenybės:

 • Amenchotepas (Echnatonas) - faraonas, tarp šalies sustiprinęs vieningumą, sudarė religinę reformą
 • Džoseris - (2700-2200m. pr. Kr.) Senosios Karalystės įkūrėjas
 • Cheopsas - IV dinastijos faraonas
 • Kleopatra - paskutinė valdė iš Ptolemėjų
 • Menas - Aukštutinio Egipto karalius sujungęs Žemutinį Egiptą
 • Nefertitė - Amenchotepo žmona, grožio simbolis
 • Ramzis II - 1296m. pr. Kr. susikovė su hetitais, bet vieni kitų neįveikė Kadešo mūšyje, tačiau vedė hetitų karaliaus dukterį ir išsaugojo taiką
 • Ž.F.Šampoljonas - 1822m. iššifravo Rozetės akmens hieroglifus

Dievai:

 • Amonas - saulės dievas, viešpataujant Tėbų valstybei
 • Horas - dangaus dievas
 • Izidė - deivė, Ozirio žmona
 • Oziris - požeminio pasaulio dievas
 • Ra - saulės dievas
 • Setas - dievas, įkūnijantis blogį
 • Jautis Apis - garbinama gyvūno galia

Žymiausi statiniai:

 • Tutanchamono hipogėja
 • Karnako šventykla
 • Mastabos
 • Džoserio piramidė
 • Cheopso piramidė
 • Sfinksai

Svarbiausi šaltiniai:

 • “Mirusiųjų knyga”
 • “Rozetės akmuo”
 • “Apysaka apie Sinuhetą”

Objektai žemėlapyje:

 • Aukštutinis ir Žemutinis Egiptas
 • Nilas
 • Memfis
 • Tebai
 • Achetatonas
 • Karalių slėnis
 • Derlingasis pusmėnulis
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki