Senovės Graikija

Metai

 • 3000 - 1450 m. pr. Kr. - Kretos (Mino) civilizacija (arba kultūra)
 • III a. pr. Kr. - įsiveržus dorėnams žlugo Egėjo civilizacija
 • 1100 m. - IX a. pr. Kr. - Homero (tamsiųjų amžių) laikotarpis
 • VIII - VI a. pr. Kr. - Archajinis laikotarpis
 • 776 m. pr. Kr. - Pirmosios olimpinės žaidynės, graikų era
 • VI a. pr. Kr. - sukurtas graikų teatras
 • 594 m. pr. Kr. - Solono reformos
 • 560 - 528 m. pr. Kr. - Peisitrato reformos
 • 508 - 507 m. pr. Kr. - Kleistenio reformos
 • V a. pr. Kr. (500 m. pr. Kr.) - prasidėjo Graikų Persų karai
 • 490 m. pr. Kr. - Maratono mūšis
 • 480 m. pr. Kr. - Termopilių mūšis, pralaimėjo Spartiečiai
 • 479 m. pr. Kr. - mūšiai prie Platėjos ir Mikalės kyšulio
 • 478 m. pr. Kr. - Delo sąjunga
 • 462 m. pr. Kr. - Periklio reformos
 • 443 - 429 m. pr. Kr. - Periklio sąjunga
 • 431 m. pr. Kr. - Peloponeso karo pradžia
 • 404 m. pr. Kr. - Peloponeso karo pabaiga
 • 338 m. pr. Kr. - Heranijos mūšis, po kurio Pilypas II suvienijo Graikiją, graikų sutriuškinimas prie Charonijos
 • 337 m. pr. Kr. - Kongrese Pilypo II iniciatyva sudaryta visos Graikijos sąjunga - Korinto lyga, vadovaujama Makedonijos karaliaus.
 • 334 m. pr. Kr. - Aleksandras Makedonietis pradeda žygį prieš Persiją; Persijos nukariavimas
 • 334 m. pr. Kr. - Graniko mūšis
 • 333 m. pr. Kr. - Iso mūšis
 • 331 m. pr. Kr. - Gaugamelų mūšis
 • 323 m. pr. Kr. - Aleksandro Makedoniečio mirtis Babilone
 • 281 m. pr. Kr. - Aleksandro Makedoniečio imperija suskilo į 3 dideles karalystes: Makedoniją, Egiptą ir Siriją. Jų valdymą pasidalino diadochai
 • 146 m. pr. Kr. - Roma nukariauja Graikiją
 • 394 m. - imperatorius Teodosijus uždraudžia olimpines žaidynes
 • 1896 m. - Atėnuose atkuriamos Olimpinės Žaidynės, tai padare Pjeras de Kubertenas

Sąvokos

 • Agora - turgaus aikštė Senovės Graikijoje.
 • Akademija - vieta, kur buvo siekiama aukštojo mokslinio išsilavinimo
 • Akropolis - aukštutinis miestas, ant kalno pastatyta tvirtovė, apjuosta sienomis.
 • Amfora - keramikinė vaza su dviem ąselėm.
 • Antropomorfizmas - dievybės sužmoginimas.
 • Apela - susirinkimas Spartoje. Dalyvaudavo vyrai, sulaukę 30 metų.
 • Archontas - pareigūnas, renkamas iš Eupadritų , Atėnams vadovauti.
 • Aristokratas - turtingas, kilmingas asmuo.
 • Atlantida - sala arba žemynas 360m. pr. Kr. kurią kažkur paminėjo Platonas.
 • Bazilėjas - Spartos Karalius.
 • Barbaras - svetimšalis, kuris gyveno už Graikijos ribų.
 • Chitonas - Senovės Graikų vyrų ir moterų drabužis (berankis iki keliu, lininis arba vilnonis).
 • Demagogas - žmogus, savo iškalba bei veikla daręs didelę įtaką liaudžiai ir valstybei.
 • Demokratija - valdymo forma.
 • Demosas - primityvi teritorinė bendruomenė, liaudis.
 • Diadochai - Aleksandro Makedoniečio karuomėnės vadai, kurie po jo mirties pasidalino jo imperiją.
 • Dionisijos - dievui Dionisui skirta šventė Atėnuose.
 • Eforai - Spartiečiai prižiurėtojai, kontroluojantys bazilėjus.
 • Eklezija - tautos susirinkimas Atėnuose.
 • Falanga - sunkiai ginklota pėstininkų kolona.
 • Filosofija - iš Graikų kalbos reiškia „Išminties meilė“.
 • Freska - tapyba ant sienų ir lubų.
 • Gerusija - auksčiausia politinė institucija Spartoje, seniūnų taryba.a
 • Helenai - graikai.
 • Helenizmas - bendras sen. Graikijos ir Artimųjų Rytų laikotarpis, trukęs apie 300 m. ir pasibaigęs 30 m. pr. Kr., kai helenų valstybę užkariavo Roma.
 • Heliėja - Atėnų prisiekusiųjų teismas, aukščiausia teisinė ir kontruoliojanti institucija.
 • Helotai - spartiečių visuomenės žemiausias sluoksnis, vergai.
 • Hoplitai - sunkiai ginkluoti pėstininkai.
 • Kinikai - senovės graikų filosofai.
 • Komedija - linksmo pobūdžio draminis veikalas, išjuokiantis visuomeninio gyvenimo, buities ir žmonių trūkumus.
 • Labirintas - didelis klaidaus plano pastatas, iš kurio sunku rasti išėjimą.
 • Metekas - Atėnuose taip buvo vadinami užsieniečiai, išeiviai iš Rytų.
 • Metropolija - polis (valstybė) savo turimų kolonijų atžvilgiu.
 • Minotauras - Pusiau žmogus, pusiau jautis.
 • Mitas - sakmė, perteikianti senovės tautų religines pažiūras į pasaulį ir gamtos reiškinius.
 • Monarchija - kai valdžia priklauso vienam asmeniui, monarchui, karaliui.
 • Olimpinės žaidynės - varžymasis Dzeiso garbei. Vykdavo vasarą 5 dienas, nugalėtojas gaudavo laurų ir alyvų vainiką bei pasistatyti savo statulą.
 • Orakulas - burtininkas, žynys.
 • Oratorius - skelbė viešai kalbas.
 • Ostrakizmas - šukių teismas.
 • Partenonas - deivės Atėnės šventykla.
 • Pedagogas - graikų vaikus lydintis į mokyklą asmuo, padedantis jiems mokykloje.
 • Pilietis - turintis teises valstybės gyventojas.
 • Pitija - sen. Graikijoje - Apolono šventyklos (Delfų orakulo) žynė pranašė.
 • Polis - graikų miestas-valstybė.
 • Sinoikizmas - miestų, nedidelių bendruomenių vienijimasisi į vieną polį.
 • Stilius - tam tikro laiko, vietos, krypties ir kt. meno savitumas. Senovės Graikijoje, tai rašymo priemonė, rašiklis.
 • Sofistas - išminčius, filosofų grupės, susikūrusios Periklio laikais, narys.
 • Stoikai - pagrindinis filosofijos sistemos plėtotojai helenizmo laikotrpiu.
 • Strategas - Atėnų karuomenės vadas.
 • „Tamsieji šimtmečiai“ - Homero laikotarpis (XI-IXa.), blogai ištyrinėtas tarpsnis.
 • Teatras - vaidinimas ant scenos priešais auditoriją, susidedantis iš kalbos, muzikos, šokio, judesių.
 • Tironija - valdymo forma, kai pasinaudojama gyventojų nepasitenkinimu nuverchiama oristokratų valdžia ir įtvirtinama asmenine, nepaveldima valdžia
 • Tragedija - kūrinys, vaizduojantis aštrius gyvenimo konfliktus ir dažniausiai pasibaigiantis herojaus žuvimu.
 • Triera - graikų karinis laivas su trimis irklų eilėmis.
 • Trojos arklys - tusčiaviduris medinis arklys, kuriame buvo pasislėpę Graikų kariai.

Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės

 • Afroditė - grožio ir meilės deivė.
 • Artemidė - miško deivė, gyvulių ir medžioklės globėja.
 • Apolonas - šviesos, saulės, pranašysčių dievas, meno globėjas.
 • Atėnė - karo ir išminties deivė.
 • Dedalas - graikų mitų architektas ir skulptorius
 • Dionisas - vaisingumo, augalijos linksmybės dievas.
 • Dzeusas - vyriausias dievas, dievų karallius.
 • Hadas - mirusiūjų ir požemio karalystės dievas.
 • Hefaistas - ugnies dievas, kalvystės globėjas.
 • Hera - dievų karalienė, Dzeuso žmono, vedybų globėja.
 • Hermis - dievų pasiuntinys, keliautojų sergėtojas, vagių ir pirklių globėjas.
 • Nikė - pergalės personifikacija.
 • Poseidonas - jūrų valdovas.
 • Prometėjas - būtybė - titanas, pavogęs iš Olimpo ugnį ir perdavęs ją žmonėms.
 • Tichė - likimo ir atsitiktinumo deivė.
 • Ikaras - bėgdamas iš Minojo nelaisvės, tėvo Dedalo padirbtais vaško sparnais iš plunksnų ir vaško, priskrido per arti saulės, ištirpo tie sparnai, įkrito i jūrą ir paskendo.
 • Heraklis - herojus, pasižymėjes didele fizine jėga.
 • Pandora - personažas moteris, kuri iš smalsumo, nepaisydama draudimo, atvožė indą ir išleido žmonių nelaimes.
 • Pegasas - sparnuotas žirgas.
 • Tesėjas - herojus - Atėnu karalius suvienijęs Atika, nužudė minotaurą.
 • Chimeros - pabaisos, turėjusios liūto galvą, ožkos liemenį, gyvgyvatės galva pasibaigianią uodegą, iš nugaros kylančią trečią ožkos galva.
 • Kentaurai - miškų arba kalnų demonai, iki juosmens žmogus, nuo juosmens arklys.
 • Kiklopai - mitinė butybė, vienaakis milžinas.
 • Minotauras - mitinė pabaisa, pusiau žmogus, pusiau jautis.
 • Mūzos - 9 deivės, mokslo ir meno globėjos.
 • Nimfos - gamtos deivės.
 • Satyras - miškų dievybė, pasižymejusi gašlumu.
 • Sirenos - pusiau paukščiai, pusiau moterys, savo dainavimu viliodavusios vyrus.
 • Titanai - vyriausios kartos dievai. Kovojo su dzeusu dėl valdžios, pralaimėję buvo nublokšti i Tartarą.
 • Martynas-galingiausias dievas visame pasaulije jis išgelbejo milijardus žmonių.
 • Vaidas-vienas stipriausių vyru visame pasaulije,turi mistiniu galiu.
 • Aurelija-viena gražiausų moterų vedusi Vaidą,turi mistiniu galiu.
 • Tesėjas-Atėnų karaliaus Egėjo sūnus, kuris vykdamas iš senelio pas savo tėvą pakeliui nugalėjo daug baisių būtybių, tarp jų ir Prokrustą. Pasiekęs Atėnus išvyko į Kretą nugalėti Minotauro. Su Mino dukters Ariadnės pagalba jis įveikė Minotaurą supusį labirintą ir nugalėjo Minotaurą. Tačiau grįždamas pamiršo tėvo paliepimą pakeisti juodas bures į baltas, kaip ženklą, kad jis gyvas. Tėvas iš tolo pamatęs juodas bures pamanė, kad sūnus nebegyvas, šoko nuo skardžio į jūrą ir užsimušė. Dabar ten Egėjo jūra.

Įvykiai

 • Kretos - Mikėnų civilizacijos suklestėjimas ir žlugimas: židinys – Kretos sala. Kreta buvo teokratinė valstybė, kurioje pasaulietinė ir dvasinė valdžia priklausė vienam asmeniui. XVI a. pr. Kr. prasidėjo Kretos ekspansija Egėjo jūroje. Kretos klestėjimo laikotarpis: XVI-XV a. pr. Kr. - XV a. pr. Kr. vid. civilizacija dėl nežinomų priežaščių išnyko.
 • Helenų atsikraustymas
 • Trojos karas: tai XIII a. pr. Kr. prasidėjęs ir dešimt metų trukęs legendinis karas, vienas iš pagrindinių įvykių graikų mitologijoje, turėjęs didelę įtaką antikinei kultūrai (literatūra, dramaturgija).
 • Odisėjo kelionės
 • Polių kūrimasis
 • Graikų kolonizacija
 • Olimpiados
 • Solono reforma
 • Kleistenio reforma
 • Peisistrato tironija
 • Graikų - persų karai ir didžiausi mūšiai
 • Delo jūrų sąjungos įkūrimas
 • Atėnų augimas ir puošyba
 • Periklio veikla
 • Peloponeso karai
 • Pilypo užkariavimai
 • Aleksandro užkariavimai ir žymiausi mūšiai
 • Makedoniečio imperijos suirimas
 • Romos užkariavimas

Objektai žemėlapyje

 • Balkanai - pusiasalis
 • Peloponesas - irgi pusiasalis
 • Lakonija - lyguma, kurioje įsikūrusi Sparta.
 • Atika - Graikijos sritis, kurioje yra įsikūrę Atėnai
 • Beotija
 • Tesalija
 • Makedonija
 • Trakija
 • Jonija
 • Kreta - sala Viduržemio jūroje
 • Delas
 • Helada - Graikija
 • Knosas - Kretos kultūros centras
 • Sparta - graikų polis
 • Mikėnai
 • Korintas
 • Atėnai - Graikijos sostinė
 • Delfai - šventykla
 • Olimpas - kalnas, kuriame buvo įsikūrę senovės graikų dievai
 • Olimpija - miestas, kuriame vyko pirmosios olimpinės žaidynės
 • Troja - graikų miestas Mažosios Azijos pusiasalyje
 • Miletas
 • Termopilai- pertvara, kurią saugojo 300 spartiečių ir Leonidas. Jie visi kovėsi iki mirties.
 • Salaminas - sala
 • Maratonas
 • Platėja
 • Pela - miestas, kuriame gimė Aleksandras Makedonietis
 • Isas - viena iš Aleksandro Didžiojo kovų vietų
 • Gaugamelai - viena iš Aleksandro Didžiojo kovų vietų
 • Aleksandrija - didžiulis kultūros centras, įkurtas Aleksandro Makedoniečio
 • Sirija
 • Aleksandro Makedoniečio imperija ir valstybės, susidariusios po jos suirimo

Žymiausi statiniai

 • Aleksandrijos švyturys
 • Apolono šventykla Delfuose
 • Atėnų akropolis
 • Atėnų partenonas
 • Atėnų Dioniso teatras
 • Dzeuso šventykla Olimpijoje
 • Halikarnaso mauzoliejus
 • Ilgosios sienos
 • Knoso rūmai
 • Mikėnų akropolis
 • Pirėjo uostas
 • Rodo kolosas
 • Troja
 • Artemidės šventykla Efese

Svarbiausi šaltiniai

 • graikų mitai ir legendos
 • Homero „Iliada“ ir „Odisėja“
 • Herodoto „Istorija“
 • Aristotelio „Raštai“
 • Platono „Raštai“
 • Echilo, Sofoklio, Euripido, Aristofano kūriniai
 • Septyni pasaulio stebuklai

Asmenybės

 • Minas (III tūkst. pr. Kr.)
 • Homeras (VIII a. pr. Kr.) - parašė „Odisėją“, „Iliadą“
 • Šlymanas (XIX a.) - susijęs su Trojos tyrinėjimais (atrado Troją)
 • Darijus I (VI - V a. pr. Kr.) - Persijos valdovas, jam valdant šalis pasiekė didžiausią galybę
 • Kserksas (V a. pr. Kr.) - Darijaus I sūnus
 • Leonidas (V a. pr. Kr.) - Spartos karalius
 • Solonas - (VI a. pr. Kr.) Atėnų achontas, pradėjęs reformas ir pakeitęs antikos gyvenimą, panaikino skolų vergovę
 • Periklis (V a. pr. Kr.) - 15 metų valdė Atėnų valstybę
 • (A)Eschilas (VI - V a. pr. Kr.) - tragikas, apie 90 tragedijų autorius (garsiausios - „Persai“, „Prikaltasis Prometėjas“, trilogija „Orestėja“)
 • Sofoklis (V a. pr. Kr.) - tragikas, apie 120 tragedijų autorius (garsiausios - „Ajantas“, „Antigonė“, „Edipas karalius“)
 • Herodotas (V a. pr. Kr.) - pirmasis istorikas, „istorijos tėvas“, „Istorijos“ autorius
 • Demokritas (V - IV a. pr. Kr.) - filosofas, daugybės neišlikusių gamtamokslinių traktatų autorius, pirmasis ėmė teigti, kad pasaulis sudarytas iš mažų dalelių - atomų
 • Aristotelis (IV a. pr. Kr.) - filosofas, Platono mokinys, politikos, logikos, poetikos teorijų kūrėjas
 • Sokratas (V a. pr. Kr.) - filosofas, propagavo racionalizmą, dialogą laikė pagrindine mokymo forma
 • Platonas (V - IV a. pr. Kr.) - filosofas, Sokrato mokinys, filosofijos mokyklos Akademijos įkūrėjas, įdėjų teorijos, veikalo „Valstybė“ autorius
 • Aleksandras Makedonietis (IV a. pr. Kr.)
 • Archimedas (III a. pr. Kr.) - mokslininkas
 • Demostenas (III a. pr. Kr.) - oratorius
 • Klistenis (VI - V a. pr. Kr.) - graikų politikas, demokratijos kūrėjas
 • Heziodas (VIII - VII a. pr. Kr.) - epinių kūrinių „Darbai ir dienos“, „Dievų kilmė“ autorius
 • Miltiadas (V a. pr. Kr.)
 • Temistoklis (V a. pr. Kr.) - Atėnų valstybės veikėjas ir karvedys, pergalės prie Salamino įkvėpėjas
 • Hipokratas (V - IV a. pr. Kr.) - gydytojas, atsisakęs religiško požiūrio į ligas, daugiausiai dėmesio skyręs profilaktikai ir diagnostikai. Medikų duodama Hipokrato priesaika išliko iki šių dienų, tačiau tikėtina, kad ši priesaika nėra sukurta Hipokrato.
 • Euklidas (IV a. pr. Kr.) - susistemino matematikos žinias, įrodymus ir teoremas išdėstė darbuose „Pradmenys“, „Duomenys“ ir kt.
 • Peisistratas (VI a. pr. Kr.)
 • Pitagoras (VI a. pr. Kr.) - tyrė skaičius ir proporcijas, suformulavo jo vardu pavadintą teoremą (c^2 = a^2 + b^2), įvedė terminus „filosofija“, „kosmosas“
 • Aristofanas (500 m. pr. Kr.) - komediografas, daugiau kaip 40 komedijų autorius (garsiausios - „Plutas“, „Varlės“, „Debesys“, „Acharniečiai“)
 • Tukididas (500 m. pr. Kr.) - istorikas, „Istorijos“ apie Peloponeso karą autorius
 • Feidijas (400 m. pr. Kr.) - skulptorius, Dzeusos statulos Olimpijoje, Atėnės Partenės, Atėnės Promachės (12 metrų aukščio) Atėnų Akropolyje autorius

PAPILDYKITE ŠĮ STRAIPSNĮ, JEIGU ŽINOTE DAUGIAU INFORMACIJOS. DĖKOJAME.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki