Šiaurės Amerikos nepriklausomybė

Sąvokos

  • sutartiniai tarnai - vargingi išeiviai iš Anglijos, kurie už kelionę per Atlantą pagal sutartį turėjo atidirbti savo kreditoriui Amerikoje
  • skvoteriai - kolonistai naujakuriai, kurie nepakeldami sunkaus darbo pagal sutartį, bėgdavo iš apgyventintos kolonijos ir grobdavo indėnų žemes
  • ferma - vidutinio dydžio ūkis, kuris būdingas šiaurės kolonijoms
  • plantacija - stambus žemės ūkis, kuriame remiamasi vergų darbu

"Bostono arbatėlė"

1773 m. Šiaurės Amerikos ir anglų konfliktas, kai Anglija suteikė teisę Ostindijos bendrovei be muitų įvežti arbatą. Bostono uoste amerikiečiai išmetė į jūrą arbatžolių krovinį. Anglijos valdžia pasiuntė naujus kariuomenės dalinius, uždarė Bostono uostą, panaikino Masačiūsetso savivaldą.

Datos

  • 1775 - 1783 m. - JAV nepriklausomybės karas; amerikiečių reguliariajai armijai vadovavo Virdžinijos plantatorius Džordžas Vašingtonas.
  • 1776 m. - kolonijų atstovų kongresas priėmė nepriklausomybės deklaraciją, skelbiančią, kad 13 kolonijų atsiskiria nuo Anglijos ir sukuria savo valstybę. Jos autorius - garsus mąstytojas Tomas Džefersonas.
  • 1787 m. - priimta JAV konstitucija ir paskelbta federacinė respublika
  • 1791 m. - paskelbtas Teisių Bilis, suteikęs visiems piliečiams pagrindines žmogaus teises
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki