Skirtumai ir panašumai tarp fašizmo ir komunizmo

Skirtumai

Aspektas Komunizmas Fašizmas
Privatinė nuosavybė Privatinė nuosavybė panaikinta, vykdoma nacionalizacija. Remiasi privatine nuosavybe.
Religija Skatinamas ateizmas, varžoma sąžinės laisvė. Fašistai bažnyčią patraukia savo pusėn.
Santykiai su kitomis tautomis „Tautų draugystės principas“, bet naikino savo ir kitas tautas. Antisemitizmas, rasizmas, nacionalizmas, šovinizmas.
Santykiai su valstiečiais Diskriminuoja kaimo žmonės (pastarieji iki 1932 m. netgi neturėjo pasų). Iškelia (išaukština) valstiečių klasę.
Karingumas Skelbė „taiką“, oficialiai buvo prieš karą. Propaguojamas jėgos kultas, teigiama, kad karas - teigiamas ir natūralus reiškinys.
Trukmė ir žlugimas Truko apie 70 metų, žlugo palaipsniui. Truko apie 15 metų, sunaikintas karinės jėgos.

Panašumai

  • totalitarinis režimas
  • teroras ir represinis aparatas (SS, SA, gestapas / NKVD-KGB, GULAG'ai)
  • vienpartinė sistema
  • vado kultas (Dučė, fiureris, „tautų tėvas“)
  • cenzūra
  • valstybinės valdžios ir ekonomikos centralizacija
  • agresyvi užsienio politika (ekspansinė politika)
  • vaikų ir jaunimo ideologinis auklėjimas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki