SSRS šaltojo karo laikotarpiu

Visi SSRS vadovai

Ne tik šaltojo karo laikotarpiu.

 1. Leninas (1917 m. perversmo keliu - 1924 m.) - socializmas
 2. Stalinas (1924 - 1953 m.) - asmens kultas, totalitarinis režimas
 3. Chruščiovas (1953 - 1964 m.) - „atšilimas“, pradėtas destalinizacijos procesas
 4. Brežnevas (1964 - 1982 m.) - „sąstingis“, „depresija“
 5. Andropovas, Černenka (1982 - 1985 m.)
 6. Gorbačiovas (1985 - 1991 m.) - „perestroika“ („persitvarkymas“), „viešumas“

Chruščiovo valdymas

"Atšilimas"

 • buvo pradėti paleisti politiniai kaliniai ir tremtiniai
 • sušvelnėjo kultūrinis gyvenimas
 • 20-ajame KP suvažiavime Chruščiovas pasmerkė Stalino kultą
 • prasidėjo destalinizacijos procesas - palaidotas Stalinas, pervadintos gatvės, miestai (Stalingradas → Volgogradas)

Budapešto sukilimas

1956 m. Vengrijoje kilo Budapešto sukilimas prieš SSRS; vengrai norėjo išstoti iš VSO. Chruščiovas įvedė kariuomenę ir sukilimas buvo žiauriai numalšintas.

Kiti įvykiai

 • Chruščiovas pirmasis nuvyko į JAV
 • suprastėjo santykiai su Kinija (dėl Stalino pasmerkimo)
 • pastatyta Berlyno siena (stovėjo 1961 - 1989 m.)
 • įvyko Karibų krizė
 • pirmasis žmogus (Gagarinas) pakilo į kosmosą (1961 m.)

Brežnevo valdymas

 • Čekoslovakijos įvykiai
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki