Šumerai, Mesopotamija

Terminai

 • Mesopotamija - (iš graikų kalbos „tarp upių“) civilizacija gyvavo 8 (ar daugiau) tūkst. metų. Suklestėjo šumerų, asirų, babiloniečių civilizacijos.
 • Miestai-valstybės - nedidelis regionas, kuriame dominuoja vienas miestas.
 • Zikuratas - šventyklos, kelių aukštų laiptuoto pavidalo statiniai ant kalvos.
 • Irigacija - sausų žemių drėkinimas, laistymas, norint išauginti arba padidinti derlių.
 • Imperija - stambi monarcho valdoma valstybė, dažnai stipri kariniu požiūriu.
 • Dantiraštis - šumerų raštas ant molinių lentelių. Rašydavo mažomis lazdelėmis. 3500 m. pr. Kr.
 • Gilgamešo epas - 3500 eilučių poema dantiraščiu. Jis pats - Uruko miesto valdovas. Epe yra užuominų apie pasaulio tvaną.
 • Urnamu kodeksas - išleisti pirmieji įstatymai (XXI a. pr. Kr.)
 • Babelio bokštas - architektūros paminklas Babilone.
 • Kabantieji sodai - sodų kompleksas, pastatytas senovės Babilone, Eufrato pakrantėje.
 • Ašurbanipalo biblioteka - joje buvo saugomi karaliaus metraščiai, kronikos, įsakymų rinkiniai, literatūros kūriniai, mokslo darbai. Išliko daugiau nei 30 000 lentelių, kuriose surašyti mesopotamijos laimėjimai. Knygos susistemintos.
 • Hamurabio įsakymų rinkinys - svarbiausias šaltinis ūkinei ir visuomeninei Babilono santvarkai studijuoti. Iškaltas 2 m stulpe, dantiraščiu (nėra kodeksas)
 • Pasaulinis tvanas - Senojo Testamento motyvas, sutinkamas ir Gilgamešo epe.

4 Mesapotamijos suvienijimo etapai

 • Akadų imperija (2300 - 2200 pr. Kr.)
 • I Babilonijos karalystė (1800 - 1600 pr. Kr.)
 • Asirijos imperija (700 - 612 pr. Kr.)
 • II Babilonijos karalystė (612 - 539 pr. Kr)

Dievai

 • Enlilis - oro dievas šumeruose. Dievų karalius ir žemės karaliaus globėjas.
 • Mardukas - babiloniečių karo dievas, Babilono miesto globėjas, pasaulio įkūrėjas, iš pradžių garbintas kaip saulės dievas.
 • Anus - vyriausiuoju dievu lakytas dangaus dievas

Valdovai ir susijusios su jais sąvokos

 • Ašurbanipalo biblioteka - joje buvo saugomi karaliaus metraščiai, kronikos, įsakyų rinkiniai, literatūros kūriniai, mokslo darbai. Išliko daugiau nei 30 000 lentelių, kuriose surašyti mesopotamijos laimėjimai. Knygos susistemintos.
 • Hamurabio įsakymų rinkinys - svarbiausias šaltinis ūkinei ir visuomeninei Babilono santvarkai studijuoti. Iškaltas 2 m stulpe, dantiraščiu (nėra kodeksas)
 • Tiglatpalasaras III - po valstybinio perversmo (VIII a. pr. Kr). Asirijos valdovas.
 • Nabuchodonosaras II - Babilonijos valdovas, atstatė sugriautą Babelio bokštą, pastatė „kabančius sodus“.
 • Ašurbanipalas - Paskutinis Asirijos karalius (669 - 630 m. pr. Kr), sujungė valdžią, labiausiai išsilaisvinęs valdovas, vykdė, vykdė diplomatinę politiką.
 • Sargonas - imperatorius. Jo valdymo laikais formavosi vienvaldystė, valstybė ėjo despotijos keliu. Subūrė nuolatinę kariuomenę, rengė užkariaujamuosius žygius į Palestiną, Siriją iki Mažosios Azijos.

Asmenybės

 • D. Smitas - perskaitė Londono muziejuje esančią lentelę, kurioje buvo rastas epas apie Gilganešą
 • G. Grotefendas - XIX a. iššifravo dantiraštį.
 • P. de le Valesas - į Europą XVII a. atvežė dantiraščio pavyzdžių.
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki