Svarbiausios asmenybės

Senovės Graikija

 • Sokratas - filosofas
 • Platonas - filosofas
 • Aristotelis - filosofas
 • Herodotas - istorikas
 • Archimedas - matematikas
 • Demokritas - filosofas; pirmasis iškėlė mintį, kad pasaulis gali būti sudarytas iš mažų nedalomų dalelių - atomų
 • Fidijo - skulptorius
 • Mironas - skulptorius
 • Homeras - poetas, parašė „Iliadą“

Senovės Roma

 • Kornelijus Tacitas - 98 m. parašė veikalą „Germanija“, kuriame pirmą kartą paminėtos baltų gentys
 • Seneka - mokslininkas, filosofas
 • Markas Aurelijus - imperatorius, filosofas
 • Virgilijus - poetas
 • Horacijus - poetas
 • Ovidijus - poetas

Viduramžiai

Filosofų nebuvo dėl bažnyčios valdymo.

Renesansas

 • Tomas Moras - mąstytojas
 • Makiavelis - mąstytojas
 • Leonardas da Vinčis - menininkas
 • Rafaelis - menininkas
 • Mikelandželas - menininkas
 • Mikalojus Kopernikas - mokslininkas
 • Dž. Brunas - mokslininkas
 • G. Galilėjus - mokslininkas

Švietimo laikotarpis

 • Dž. Lokas - švietėjas
 • Monteskjė - filosofas
 • Volteras - filosofas
 • Ruso - filosofas
 • Didro - filosofas
 • Emanuelis Kantas - filosofas

Naujieji laikai (19 a.)

Liberalizmo atstovai

 • Dž. Lokas
 • A. Smitas
 • Dž. Bentamas
 • Dž. Stiuartas Milis

Konservatizmo atstovai

 • E. Berkas

Socializmo atstovai

 • K. Marksas
 • F. Engelsas

Pastarieji 1848 m. parašė „Komunistų partijos manifestą“.

Komunizmo įgyvendintojai

 • Leninas
 • Stalinas
 • Komunistų partijos atstovai
 • Lietuvoje: V. Kapsukas, Sniečkus, Griškevičius
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki