Veimaro respublika

Veimaro respublika - demokratinio valdymo laikotarpis Vokietijoje, vykęs 1919 - 1932 m. Įkurta Veimare, nes „Berlyne buvo neramu“.

Darbai ir įvykiai

 • parlamentas ratifikuoja Versalio taikos sutartį
 • nesėkmingai bandyta įvykdyti valstybinį perversmą (Alaus pučą)
 • į Rūro sritį įvesta Prancūzijos - Belgijos kariuomenė
 • trečiame dešimtmetyje įstojo į Tautų Sąjungą

Ekonomika

 • 1919 - 1924 m. ekonominis nuosmukis
 • 1924 - 1929 m. ekonominis pakilimas
 • 1929 - 1933 m. Didžioji ekonominė krizė (taigi, vėl nuosmukis)

Tauta buvo nepatenkinta demokratija, nes

 • vyriausybė buvo nestabili
 • buvo ratifikuota Versalio taikos sutartis

Sąvokos

 • konfederacija - valstybinis darinys iš atskirų valstybių
 • federacija - valstybė, sudaryta iš atskirų žemių, turinčių savivaldą
 • plebiscitas - apklausa, referendumas
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki