Vienos kongresas

Vyko 1815 m. Pagrindinis tikslas: išspręsti pokario Europos sutvarkymo klausimus (valstybių valdymo formų pasikeitimus, teritorinius pokyčius)

Lemiamą balsą turėjo:

 • Didžioji Britanija
 • Rusija
 • Austrija
 • Prūsija

Nutarimai

 • Prancūzijos sienos gražintos į ikirevoliucinius laikus (1789 m.), uždėta kontribucija, atkurta monarchija (pradėjo valdyti Liudvikas XVIII)
 • Vietoje Napoleono laikais įkurtos Reino sąjungos įkurta Vokietijos sąjunga. Buvo įteisintas Vokietijos susiskaldymas ir Austrijos dominavimas Vokietijos sąjungoje.
 • Liko suskaldyta Italija.
 • Rusijai atiteko Suomija, Besarabija ir autonomiją turinti Lenkijos karalystė
 • Prūsija padalinta į dvi dalis
 • Švedijai buvo perduota Norvegija, kuri anksčiau priklausė Danijai
 • Prie Olandijos buvo prijungta Belgija ir sudaryta Jungtinė Nyderlandų Karalystė; Belgija atgavo nepriklausomybę 1830 m.
 • Dinastinis valdymas buvo atkurtas Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje

Šventoji Sąjunga

1815 m. Vienos kongreso metu buvo įkurta pirmoji tarptautinė organizacija: Šventoji Sąjunga.

Tikslai:

 • neleisti kilti naujiems karams, nacionaliniams sąjudžiams ir revoliucijoms
 • neleisti keistis Vienos kongreso metu nustatytoms sienoms

Įkūrimo aktas buvo pasirašytas Paryžiuje, pasirašė:

 • Rusija
 • Prūsija
 • Austrija

D.Britanija nedalyvavo.

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki