Visuotinės istorijos periodizacija

:!: Jei nenurodyta kitaip, stengtis nurodyti bendrąjį istorinį laikotarpį ir nesikišti į smulkmenas.

Senovės istorijos laikotarpis

 • nuo 4000 m. prieš Kr. iki 476 m. po Kr. (Romos imperijos žlugimo)
 • ekonominė santvarka: vergovinė
 • socialiniai sluoksniai:
  1. valdovai, žyniai
  2. laisvieji gyventojai
  3. vergai

Terminai

 • vergas - neturintis teisių ir nuosavybės žmogus

Viduramžiai

 • nuo 5 a. iki 15 a. (476-1492 - Nuo Vakarų Romos imperijos žlugimo iki Amerikos atradimo)
 • ekonominė santvarka: feodalizmas
 • luominės visuomenės socialiniai sluoksniai:
  1. dvasininkai
  2. bajorai
  3. visi likę (miestiečiai, valstiečiai, …)

Terminai

 • feodalizmas - ekonominė santvarka (sankloda)
 • baudžiauninkas - feodalo žemę dirbantis asmuo (turėjo nedaug teisių, galėjo turėti savo nuosavybės)
 • feodalas - žemės savininkas
 • činšas - piniginis mokestis, baudžiauninko mokamas feodalui
 • cechas - viduramžių amatininkų susivienijimas, kuris:
  • gynė nuo konkurencijos
  • neleisdavo pirkliams „nusigyventi“
  • stabdydavo progresą dėl reglamentuotų standartų; jokių naujovių, jokios konkurencijos
 • gildija - viduramžių pirklių susivienijimas (taip pat žr. „cechas“)
 • šedevras - viduramžiais pagamintas tiksliai cecho reglamentą atitinkantis gaminys

Naujieji laikai

 • nuo 15 a. iki 1918 m. pabaigos (Pirmojo pasaulinio karo pabaigos)
 • ekonominė santvarka: kapitalistinė
 • socialiniai sluoksniai:
  1. buržuazija (sudaryta iš miestiečių)
  2. samdomieji darbininkai (kurie, skirtingai nei viduramžiais, turėjo asmeninę laisvę)
  3. mokytojai, gydytojai, …

Naujausieji laikai

 • nuo 1918 iki dabar
 • ekonominė santvarka: rinkos ekonomika
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
 
Jei nenurodyta kitaip, šio wiki turinys ginamas tokia licencija: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki